γυμνοί

γυμνός
naked
masc nom/voc pl
γυμνόω
strip naked
pres subj mp 2nd sg
γυμνόω
strip naked
pres ind mp 2nd sg
γυμνόω
strip naked
pres subj act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • γυμνοῖ — γυμνόω strip naked pres ind mp 2nd sg γυμνόω strip naked pres opt act 3rd sg γυμνόω strip naked pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γούνα — Δέρμα μαστοφόρου που το τρίχωμά του γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως ένδυμα καθώς και για φοδράρισμα ή στόλισμα ενδυμάτων. Η γ. είναι συνήθως πιο σκούρα στην πλάτη παρά στα πλευρά ή στην κοιλιά του ζώου. Συνήθως στις …   Dictionary of Greek

  • Σαράντα μάρτυρες — Στρατιώτες του ίδιου τάγματος που βρισκόταν στη Σεβάστεια την εποχή του αυτοκράτορα Λικίνιου (307 323). Ο ηγεμόνας Αγρικόλας, ύστερα από διαταγή του αυτοκράτορα, διάταξε τους στρατιώτες να θυσιάσουν στα είδωλα. Από αυτούς μόνο σαράντα δήλωσαν ότι …   Dictionary of Greek

  • Τουρλουπίνοι — Ονομάζονται έτσι (Turlupins), μάλλον περιπαικτικά, αιρετικοί, οι οποίοι εμφανίστηκαν στη Γαλλία κατά τον 14o αι. Οι ίδιοι ονόμαζαν τους εαυτούς τους εταιρεία της φτώχειας. Η παραγωγή της λέξης από το turris και lupi, επειδή συγκεντρώνονταν σε… …   Dictionary of Greek

  • ОРУЖИЕ —    • Arma.     I. У греков.          Те части вооружения, какие в «Илиаде» указываются для героев Троянской войны, образуют основу вооружения и для позднейших гражданских ополчений. Последние состояли исключительно из тяжеловооруженных (όπλι̃ται) …   Реальный словарь классических древностей

  • ВОЙСКО —    • Exercïtus.     I. У греков.          Об определенной организации войска, какая заключается в понятии слова exercitus, в героическое время еще не может быть и речи. Позднейшее же устройство войска у греков представляло совершенное отражение… …   Реальный словарь классических древностей

  • нагыи — (246) пр. 1.Не имеющий на себе одежды, голый, нагой: видѣ мѧ нага и ѹмилосрьдисѧ и облѣче мѧ. (γυμνόν) Изб 1076, 273 об.: нази родихомъсѧ. тако же подобаѥть намъ нагомъ проити ѿ свѣта сего. ЖФП XII, 58г; нази ˫ако ѿ матери рожены мѹжи и жены. КР… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • обнажити — ОБНАЖ|ИТИ (40), ОУ, ИТЬ гл. 1. Обнажить: излѣзъ надъ пещерѹ и обнаживъ тѣло своѥ до по˫аса. с˫ад˫аше пр˫адыи вълнѹ на съплетениѥ копытьцемъ. ЖФП XII, 36б; и ˫ако съвлекохъ все. и ль˫аного срачицьна не оставихъ и ѡбнажiхъ ю [умершую] ˫ако роженѹ.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Chronis Exarhakos — Hronis Exarhakos Χρόνης Εξαρχάκος Born November 21, 1915 Died August 25, 1981 Greece Occupation actor Hronis Exarhakos (Greek: Χρόνης Εξαρχάκος, 1932 September 27, 1984) was a Greek actor …   Wikipedia

  • Maria Foka — Μαρία Φωκά Born October 14, 1917 Argostoli, Greece Died June 15, 2001 London, England, UK Occupation actress Maria Foka (Greek: Μαρία Φωκά, 14 October 1917 …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.